“മിനിലോകം”

ഞാന്‍ മിനി... എന്റെ മനസ്സ് എന്റെ ലോകമാണ്. എന്റെ മനസ്സില്‍(ഓര്‍മ്മയില്‍) തങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍,വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഞാന്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുന്നു. ഇതു വായിക്കാം, അഭിപ്രായം എഴുതാം. ജീവിതത്തില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ കണ്ടെത്തിയ ധാരാളം ചെറിയ‘വലിയ’ സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. അവയെല്ലാം ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ലോകത്തേക്ക് “മിനിലോക”ത്തിലേക്ക് ഞാന്‍ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു... ചിരിക്കാം, കളിക്കാം, ചിന്തിക്കാം... എന്ന് നിങ്ങളുടെ: mini//മിനി

January 18, 2009

3.തിരയുടെ സംഗീതം


എന്റെ തീരം… കിഴുന്ന
ഞാന്‍ ജനിച്ചതും വളര്‍ന്നതും തിരമാലകളുടെ സംഗീതം കേട്ടുകൊണ്ടാണ്. കടലിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങള്‍ കാണാനും കേള്‍ക്കാനും എനിക്കു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചിലകാലത്ത് ആര്‍ത്തിരമ്പുന്ന തിരമാലകളുടെ രൌദ്രഭാവങ്ങളും മറ്റുചിലപ്പോള്‍ താരാട്ടുപാടുന്ന ശാന്തമായ ഭാവങ്ങളും അറിയാന്‍ തീരവാസികള്‍ക്കു കഴിയാറുണ്ട്. തീരപ്രദേശമാണെങ്കിലും മത്സ്യബന്ധനം ആരുടെയും സ്തിരം തൊഴിലല്ല. വെള്ള മണല്‍ത്തരികള്‍ നിറഞ്ഞ വിശാലമായ തീരത്തുകൂടി സൂര്യാസ്തമയം വരെ നടന്നു നീങ്ങുന്നതു വളരെ രസകരമാണ്‍. ഉരുക്കിയ സ്വര്‍ണ്ണനിറമുള്ള സൂര്യന്റെ ചുറ്റും എല്ലാ നിറങ്ങളും വാരിക്കോരിയൊഴിച്ച് അലങ്കരിച്ച ആകാശം. സൂര്യന്‍ പതുക്കെ കടലില്‍ താഴുന്നതും നിറങ്ങള്‍ ഇരുളുന്നതും വളെരെ മനൊഹരമാണ്.കൂടുതല്‍ കാഴ്ചകള്‍ കാണാന്‍ ………….. http//:mini-chithrasalaphotos.blogspot.com.
മനസ്സില്‍ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാഴ്ചകളും ഞാന്‍ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പൂര്‍ണ്ണമാവില്ല എന്നു ഞാന്‍ അറിയുന്നു.എന്റെ തീരം എല്ലാ നിറങ്ങളും അലങ്കരിച്ച് എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യം ഞാന്‍ തിരിച്ചറിയുന്നു.

No comments:

Post a Comment

എന്റെ മനസ്സിലെ ഈ കൊച്ചു മിനിലോകത്തിലേക്ക് എല്ലാവര്‍ക്കും സ്വാഗതം.