“മിനിലോകം”

ഞാന്‍ മിനി... എന്റെ മനസ്സ് എന്റെ ലോകമാണ്. എന്റെ മനസ്സില്‍(ഓര്‍മ്മയില്‍) തങ്ങിനില്‍ക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍,വേണ്ടതും വേണ്ടാത്തതും ഞാന്‍ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുന്നു. ഇതു വായിക്കാം, അഭിപ്രായം എഴുതാം. ജീവിതത്തില്‍ നിന്നും ഞാന്‍ കണ്ടെത്തിയ ധാരാളം ചെറിയ‘വലിയ’ സംഭവങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. അവയെല്ലാം ചിത്രങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ലോകത്തേക്ക് “മിനിലോക”ത്തിലേക്ക് ഞാന്‍ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു... ചിരിക്കാം, കളിക്കാം, ചിന്തിക്കാം... എന്ന് നിങ്ങളുടെ: mini//മിനി

October 27, 2012

അവനൊരു പേര് വേണം

അവനെ വിളിക്കണം;
 അവനൊരു പേര് വേണം,
ആംഗലേയത്തിൽ വേണ്ട,
വേദഭാഷയിലും വേണ്ട,
എങ്കിലും വേണം,
ഒരു പേര്
മാതൃഭാഷയാം പച്ചമലയാളത്തിൽ
അവനെ വിളിക്കാനൊരു പേര് വേണം,

അവനൊരു പേര് വേണം???
അമ്മതൻ മാറിലൊട്ടിക്കിടന്ന്
അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ നുകരും ഇളം‌കുഞ്ഞിനെ,
അടർത്തിമാറ്റി പന്ത്‌പോൽ തട്ടിക്കളിച്ച്,
കടിച്ച്‌മുറിച്ച്, തിന്ന്‌തീർക്കും
അവനെ വിളിക്കാനൊരു പേര് വേണം.

യൂനിഫോമണിഞ്ഞ് പുസ്തകസഞ്ചിയും തോളിലേറ്റി
നാളത്തെ അസൈൻ‌മെന്റും പ്രോജക്റ്റും
മനസ്സിലോർക്കവെ, പരിസരം മറന്ന്
നടന്നുവരും അവളെ-
തൂക്കിയെടുത്തനേരം അലമുറയിടുന്ന
വായ്ക്കുള്ളിൽ അവൾ‌തൻ ഷാൾ തിരുകിക്കയറ്റി
വിജനമാം മൂലയിൽ എറിഞ്ഞുടച്ച്,
മദം പൊട്ടിയൊലിക്കും
മലപോലുള്ള മേനിയാൽ താണ്ഡവമാടുന്ന
അവനെ വിളിക്കാൻ ഒരു പേര് വേണം.

സ്വപ്നങ്ങൾ ചിറകുവിടർത്തി പറക്കാൻ കൊതിച്ചവൾ
യാത്ര ചെയ്യവെ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നറിഞ്ഞ്,
ബലമായി പിടിച്ച് തല്ലിയുടച്ച്
ചിറകറ്റ പറവയെപ്പോൽ പിടയും അവളെ
തള്ളി താഴെയിട്ട് കരിങ്കല്ലാൽ തലതല്ലി പൊട്ടിച്ച്,
കടിച്ച് പറിച്ച് കാമദാഹം തീർക്കും
അവനെ വിളിക്കാൻ ഒരു പേര് വേണം.

അഞ്ചാറ് മക്കളെപ്പെറ്റ് ഗർഭപാത്രത്തിന്നുറവ വറ്റി
പ്രായമേറേയായി കുഴിയിലേക്ക് ഒരുകാൽ നീട്ടിവെച്ച്,
നടക്കും,,, പടുവൃദ്ധയാം അവർ
വിജനമാം വീഥിയിൽ വഴിയറിയാതുഴലുമ്പോൾ
നേർവഴി കാട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി
പിഴിഞ്ഞൂറ്റി, പിന്നെയും ഊറ്റി ദാഹം തീർക്കും
അവനെ വിളിക്കാൻ ഒരു പേര് വേണം.

ജനിപ്പിച്ച അമ്മ പെണ്ണായതിനാൽ
കൂടപ്പിറപ്പ് പെണ്ണായതിനാൽ
കളിക്കൂട്ടുകാരി പെണ്ണായതിനാൽ
ആദ്യാക്ഷരം എഴുതിച്ചവർ പെണ്ണായതിനാൽ
താലികെട്ടിയ  ഭാര്യ പെണ്ണായതിനാൽ
സ്വന്തം ജീനുമായ് പിറന്ന മകൾ പെണ്ണായതിനാൽ
ഒരു ഇരയെ, ഒരു ചരക്കിനെ ഒത്തുകിട്ടിയെന്ന്
ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കും
അവനെ വിളിക്കാൻ ഒരു പേര് വേണം

മൃഗമെന്ന് വിളിക്കാനാവില്ലയെനിക്കവനെ,
രാക്ഷസനെന്ന് വിളിക്കാനാവില്ലയെനിക്കവനെ,
കാട്ടാളനെന്ന് വിളിക്കാനാവില്ലയെനിക്കവനെ,
പിശാചെന്ന് വിളിക്കാനാവില്ല എനിക്കവനെ,
പുരുഷനെന്നും വിളിക്കാനാവില്ല അവനെ;
പിന്നെ
ആ ജന്തുവിനെ, ഞാനെന്ത്
പേര് പറഞ്ഞ് വിളിക്കണം?
********************************